نویسنده = ایرانمنش، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه فونستیک زنبورهای زیرخانواده (Braconinae (Hymenoptera: Braconidae استان کرمان، ایران

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 235-246

مهدی ایرانمنش؛ مریم چنگیزی؛ سید مسعود مجدزاده؛ کنستانتین سامارتسیف


2. تنوع زیستی زنبور‌های پارازیتوئید خانواده (Hym.: Ichneumonoidea) Braconidae در منطقه سیرچ استان کرمان

دوره 37، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-13

مهدی ایرانمنش؛ سید مسعود مجدزاده؛ مجید عسکری حصنی