نویسنده = عسکری حصنی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. تنوع زیستی زنبور‌های پارازیتوئید خانواده (Hym.: Ichneumonoidea) Braconidae در منطقه سیرچ استان کرمان

دوره 37، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-13

مهدی ایرانمنش؛ سید مسعود مجدزاده؛ مجید عسکری حصنی