نویسنده = شاکرمی، جهانشیر
تعداد مقالات: 2
2. سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس گیاه مریم گلی Salvia bracteata روی چهار گونه آفت انباری

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 35-50

جهانشیر شاکرمی؛ سعید محرمی پور؛ کریم کمالی