نویسنده = بیات اسدی، هوشنگ
تعداد مقالات: 4
1. گزارش زنبور پارازیتویید (Encarsia lounsburyi (Hym.: Aphelinidae از ایران

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 121-122

حسن قهاری؛ محمود شجاعی؛ هوشنگ بیات اسدی


2. اثر ویژگیهای برگ و باقیمانده ی حشره کش ها روی رفتار و زیست شناسی (Bemisia tabaci ( Hom.: Aleyrodidae

دوره 21، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 1-23

حسن قهاری؛ محمود شجاعی؛ هوشنگ بیات اسدی


3. مقایسه آزمایشگاهی برخی از ویژگیهای زیستی شب پره هندی( Plodia interpunctella Hb .(Lep.: Pyralidae روی پسته ، گردو و بادام

دوره 20، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 71-79

رسول مرزبان؛ هوشنگ بیات اسدی؛ علی نقی میرمؤیدی