نویسنده = اسماعیلی، مرتضی
تعداد مقالات: 9
4. تأثیر شبه هورمون جوانی ( Pyriproxyfen) بر روی دگردیسی سن گندم ( Eurygaster integriceps Put .: ( Het- Scutelleridae

دوره 14، شماره 1، زمستان 1373، صفحه 19-25

حسن داروغه؛ مرتضی اسماعیلی؛ علی زرنگار


7. دینامیسم جمعیت شته های ینجه و عوامل کنترل کننده آنها در کرج

دوره 6، 1,2، زمستان 1359، صفحه 41-62

نزهت منجمی؛ مرتضی اسماعیلی


9. معرفی گونه هائی از زنبورهای Aculeata

دوره 2، شماره 1، تابستان 1353، صفحه 41-52

مرتضی اسماعیلی؛ رشید رستگار