نویسنده = شهبازوار، نسرین
تعداد مقالات: 2
1. زنبورهای پارازیتویید جنس (Encarsia Förster (Hymenoptera: Aphelinidae حاشیه جنوبی دریای خزر

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 205-218

نسرین شهبازوار؛ رضا حسینی؛ شهاب منظری؛ معصومه مقدم


2. گزارش جدید سفیدبالک Pealius mori (Hem.: Aleyrodidae) از ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 289-291

شهاب منظری؛ راضیه احمدی پور؛ نسرین شهبازوار؛ شهرام فرخی