نویسنده = احدیت، علی
تعداد مقالات: 2
1. اثر ترکیبات چند گیاه غیرمیزبان بر رفتار تخمریزی سرخرطومی‌حنایی خرما، (Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Dryophthoridae

دوره 39، شماره 1، بهار 1398، صفحه 17-31

محمدعظیم دهواری؛ آرمان آوندفقیه؛ علی احدیت؛ علی حسینی قرالری


2. اثر سیستم دوکشتی برنج بر برخی خصوصیات زیستی کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 137-149

مرتضی نورمحمدپور امیری؛ فرامرز علی نیا؛ سهراب ایمانی؛ معصومه شایان مهر؛ علی احدیت