نویسنده = زارعی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کشت های نواری ذرت و اسپرس در کنترل کرم ساقه‌خوار اروپایی ذرت، (Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae و عملکرد هر دو محصول

دوره 39، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-15

الهام زارعی؛ سید علی اصغر فتحی؛ مهدی حسن پور؛ علی گلی زاده