نویسنده = حلاجی ثانی، محمد فاضل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر چند ترکیب حشره کش روی بالشتک مرکبات Pulvinaria aurantii Ckll و شکارگر آن Cryptolaemus montrouzieri Mulsant

دوره 39، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 295-309

محمد فاضل حلاجی ثانی؛ بهرام ناصری؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ سیروس آقاجانزاده؛ محمد قدمیاری