دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل، انگلیسی

تاثیر ذخیره سازی در سرما بر عملکرد زنبور Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) پرورش یافته روی Ephestia kuehniella و Ectomyelois ceratoniae

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1403

10.61186/jesi.44.2.2

عالیه امینی؛ مجتبی حسینی؛ حسین صادقی نامقی؛ سید حسین گلدانساز

تاثیر ذخیره سازی در سرما بر عملکرد زنبور <i> Trichogramma brassicae </i> (Hymenoptera: Trichogrammatidae) پرورش یافته روی <i> Ephestia kuehniella </i> و <i> Ectomyelois ceratoniae </i>


گونه جدید Aceria resedae Lotfollahi sp. nov. (Acari: Eriophyidae) از رویResedaceae در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1402

10.22117/jesi.2024.364249.1574

پریسا لطف الهی؛ حواد حهان دیده دوگیجان؛ سولماز عظیمی؛ کیمیا آقازاده

گونه جدید <i> Aceria resedae </i> Lotfollahi sp. nov. (Acari: Eriophyidae) از رویResedaceae در ایران


اولین گزارش از هم میهنی و ناهمگونی ناقلان مالاریا در گومبه جنوبی، شمال شرقی نیجریه و پیامدهای آن بر کنترل ناقلان مالاریا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22117/jesi.2024.363432.1549

Ezra Abba؛ Pukuma Micah Sale؛ Adedapo Adeogun؛ Kennedy Poloma Yoriyo؛ Abdulmalik Bala Shuaibu؛ Olukayode James Adelaja؛ Omotayo Ahmed Idowu

اولین گزارش از هم میهنی و ناهمگونی ناقلان مالاریا در گومبه جنوبی، شمال شرقی نیجریه و پیامدهای آن بر کنترل ناقلان مالاریا


.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

10.22117/jesi.2024.364472.1580

عزیز شیخی گرجان؛ علی محمدی‌پور

.


Apertochrysa smitzi (Navás, 1914) (Neuroptera: Chrysopidae)، عامل کنترل بیولوژیک جدید در پاکستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22117/jesi.2024.364418.1577

جان محمد دهری؛ محمد اصغر حسن؛ قمر دین دهری؛ عمران خطری؛ آق مشتاق احمد؛ عزیزالله دهری

Apertochrysa smitzi (Navás, 1914) (Neuroptera: Chrysopidae)، عامل کنترل بیولوژیک جدید در پاکستان


مدل رشد وابسته به دما Trissolcus grandis Thomson (Hymenoptera: Scelionidae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22117/jesi.2024.364447.1578

مسعود امیرمعافی

مدل رشد وابسته به دما Trissolcus grandis Thomson (Hymenoptera: Scelionidae)


بیواکولوژی سنک گلابی، Stephanitis pyri (F.)(Hemiptera: Tingidae)، روی درختان گردو در استان کرمانشاه، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1402

10.22117/jesi.2024.364405.1576

حسنا منتظرصاحب؛ عباسعلی زمانی؛ حمیدرضا پوریان

بیواکولوژی سنک گلابی، Stephanitis pyri (F.)(Hemiptera: Tingidae)، روی درختان گردو در استان کرمانشاه، ایران


گزارش جنس Maiestas Distant, 1917 (Hemiptera, Cicadellidae, Deltocephalinae, Deltocephalini) از ایران و گونه ای جدید برای مناطق پالیارکتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22117/jesi.2024.362580.1534

ملیحه خسروی؛ سلطان رون؛ فریبا مظفریان؛ مایکل ویلسون

گزارش جنس Maiestas Distant, 1917 (Hemiptera, Cicadellidae, Deltocephalinae, Deltocephalini) از ایران و گونه ای جدید برای مناطق پالیارکتیک


شته‌های مرتبط با گیاهان تیره نعنائیان در ایران به همراه توصیف مجدد گونه Ovatus mentharius (van der Goot, 1913) (Hemiptera: Aphididae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22117/jesi.2024.364772.1589

محسن مهرپرور؛ سیدمظفر منصوری؛ لیلا ملکپورزاده

شته‌های مرتبط با گیاهان تیره نعنائیان در ایران به همراه توصیف مجدد گونه Ovatus mentharius (van der Goot, 1913) (Hemiptera: Aphididae)


مقاله کوتاه، انگلیسی

ارزیابی اعتبار گونه Alloxysta turcica Tataroğlu & Katılmış, 2023 (Hymenoptera: Cynipoidea: Figitidae: Charipinae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22117/jesi.2024.364854.1593

مار فرر سوای؛ جولی پوژاد ویلار؛ رشید بوچارا؛ Latifa Belhoucine؛ Jesus Selfa

ارزیابی اعتبار گونه Alloxysta turcica Tataroğlu & Katılmış, 2023 (Hymenoptera: Cynipoidea: Figitidae: Charipinae)