دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل، فارسی

1. اثر کشندگی عصاره گیاهان بومادران Achillea millefolium و فراسیون Marrubium vulgare بر بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella Zeller (Lepidotera, Gelechiidae) در مقایسه با برخی آفت‌کش‌های شیمیایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

10.22117/jesi.2020.126834.1315

داود محمدی؛ ناصر عیوضیان کاری؛ حسن ولیزاده؛ نازیلا مهین الهوردیزاده