نویسنده = شاهرخی خانقاه، شهرام
تعداد مقالات: 2
1. نمونه‌برداری دنباله‌ای شته‌ی Metopolophium dirhodum (Hemiptera: Aphididae) در مزارع گندم

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 69-82

شهرام شاهرخی؛ مسعود امیرمعافی