نویسنده = اللهیاری، حسین
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش گونه‌ی (Goniozus legneri (Hym.: Bethylidae، پارازیتوئید مرحله‌ی لاروی کرم گلوگاه انار، از ایران

دوره 33، شماره 1، بهار 1392، صفحه 89-89

فاطمه احتشامی؛ مریم آل عصفور؛ حسین اللهیاری؛ محمود عالیچی


2. پارازیتیسم طبیعی زنبور Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae) پارازیتوئید تخم ساقه‌خواران نیشکر Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae) در ارقام تجاری نیشکر در خوزستان

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 99-112

ارسلان جمشیدنیا؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین اللهیاری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان