نویسنده = صبوری، علیرضا
تعداد مقالات: 5
1. گزارش کنه‌ی Pseudopyroppia orientalis (Acari: Oribatida: Ceratoppiidae) از ایران

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 83-84

محمدعلی اکرمی؛ علیرضا صبوری


2. گزارش کنه‌ی ( Erythraeus (Erythraeus) adanaensis (Acari: Prostigmata: Erythraeidae از ایران

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 81-83

سولماز عظیمی؛ علیرضا صبوری؛ داود شیردل


3. بررسی مقاومت 19 ژنوتیپ لوبیا به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در سه منطقه‌ی مختلف ایران

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 69-78

زهرا طهماسبی؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ محمدرضا بی‌همتا؛ محمدرضا نقوی؛ علیرضا صبوری؛ حمیدرضا دری؛ محمدحسن کوشکی


4. بررسی فون و نوسانات جمعیت کنه‌های انباری گندم در منطقه‌ی تهران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 17-28

فریبا اردشیر؛ آرزو یوسفی پرشکوه؛ علیرضا صبوری


5. معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی‌کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران

دوره 26، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 65-89

محمدعلی اکرمی؛ علیرضا صبوری؛ کریم کمالی؛ عزیز خرازی پاکدل