نویسنده = جلالی سندی، جلال
تعداد مقالات: 4
3. First record of Cladius (Priophorus) rufipes (Hym.: Tenthredinidae) from Iran

دوره 33، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 73-75

S. M. Blank؛ J. Jalali Sendi؛ E. Ebrahimi؛ R. Khosravi