نویسنده = رنجبر اقدم، حسین
تعداد مقالات: 1
1. پرورش Sesamia cretica و Sesamia nonagrioides botanephaga در شرایط آزمایشگاهی

دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 63-78

حسین رنجبر اقدم؛ کریم کمالی