نمایه نویسندگان

آ

 • آقاجانزاده، سیروس گزارش کنه‌ی Euseius amissibilis (Acari: Phytoseiidae) از باغ‌های مرکبات غرب مازندران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 35-36]

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم گزارش زنبور ( Trichogramma ingricum (Hym.: Trichogrammatidae از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 43-45]
 • اردشیر، فریبا بررسی فون و نوسانات جمعیت کنه‌های انباری گندم در منطقه‌ی تهران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 17-28]
 • ارومچی، سعید بررسی تلفات اولیه و تأخیری فرمولاسیون Silico-Sec® خاک دیاتومه روی حشرات کامل Rhyzopertha dominica (Col.: Bostrichidae) و Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae) [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 61-72]
 • استوان، هادی گزارش یک جنس و گونه از کنه‌های خانواده‌ی Ascidae از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-2]
 • استوان، هادی فون کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در پارک جنگلی سرخه حصار، تهران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 7-8]
 • استوان، هادی گزارش چهار گونه از زنبورهای خانواده‌ی Eulophidae، پارازیتوئید مگس مینوز Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae) در شیراز [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 9-10]
 • استوان، هادی اولین گزارش جنس و گونه‌یLeptomastidea alleni (Hym.: Encyrtidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 13-14]
 • استوان، هادی اولین گزارش زنبور (Hym.: Torymidae) Pseudotorymus stachidis از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 17-18]
 • استوان، هادی گزارش مگس Ectophasia leucoptera (Dip.: Tachinidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 33-34]
 • استوان، هادی گزارش کنه‌ی Euseius amissibilis (Acari: Phytoseiidae) از باغ‌های مرکبات غرب مازندران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 35-36]
 • اسلامی‌زاده، رحیم کنترل تلفیقی سرخرطومی تخمدان شبدر، Protapion trifolii (Col.: Apionidae)، و تأثیر آن روی اجزای عملکرد شبدر بذری برسیم در استان خوزستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 35-46]
 • اعتباری، کیوان اثرات بیولوژیک تغذیه‌ی لاروهای کرم ابریشم از برگ‌های توت آلوده به باقیمانده‌ی قارچ‌کش کاربندازیم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 73-83]
 • افشاری، علی پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • اکبرزاده شوکت، غلام‌علی گزارش زنبور ( Trichogramma ingricum (Hym.: Trichogrammatidae از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 43-45]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش کنه‌ی Oplitis paradoxa (Acari: Mesostigmata: Oplitidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 31-32]
 • اینکگارد، انی پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]

ب

 • باقری، آزاده گزارش گونه‌ی Eristalis similis (Diptera: Syrphidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 41-42]
 • باور، هانس گزارش زنبور پارازیتوئید Oomyzus sokolowskii (Hym. :Eulophidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 29-30]
 • برزکار، مریم کنترل تلفیقی سرخرطومی تخمدان شبدر، Protapion trifolii (Col.: Apionidae)، و تأثیر آن روی اجزای عملکرد شبدر بذری برسیم در استان خوزستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 35-46]
 • بیژن نیا، علیرضا اثرات بیولوژیک تغذیه‌ی لاروهای کرم ابریشم از برگ‌های توت آلوده به باقیمانده‌ی قارچ‌کش کاربندازیم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 73-83]
 • بیژن‌نیا، علیرضا مقایسه‌ی استراتژی‌های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • بی‌همتا، محمد رضا بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 47-59]

پ

 • پاشایی‌راد، شاهرخ گزارش گونه‌ی Eristalis similis (Diptera: Syrphidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 41-42]
 • پاکیاری، هاجر فون کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در پارک جنگلی سرخه حصار، تهران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 7-8]
 • پرشکوه، آرزو یوسفی بررسی فون و نوسانات جمعیت کنه‌های انباری گندم در منطقه‌ی تهران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 17-28]
 • پیرهادی، احمد نمونه‌گیری دنباله‌ای جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae)در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 43-59]
 • پل، لایف پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]

ت

 • تشورسنیگ، هانس پیتر گزارش مگس‌های پارازیتوئید Compsilura concinnata وPeribaea tibialis (Dip.: Tachinidae) از روی لارو شب‌پره‌ی تک نقطه‌ای برنج از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 3-6]

ج

 • جباری، لیدا مطالعه‌ی اثر تدخینی عصاره‌ی گیاه Origanum vulgare (Lamiales: Lamiaceae) در کنترل دو گونه سوسک محصولات انباری [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 29-41]
 • جوزیان، عسگر بررسی سطح زیان اقتصادی کرم‌های پیله‌خوار نخود در مزارع دیم استان ایلام [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 27-34]
 • جوسیلا، ریجو گزارش زنبور پارازیتوئید Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 15-16]

ح

 • حجت، سید حسین گزارش زنجرک Typhlocyba (Edwardsiana) avellanae (Hem.: Cicadellidae) به عنوان آفت مزارع برنج منطقه‌ی فیروز آباد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 21-22]

خ

 • خادمی، نرجس گزارش کنه‌ی Oplitis paradoxa (Acari: Mesostigmata: Oplitidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 31-32]
 • خرازی پاکدل، عزیز بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 47-59]
 • خستوف، الکساندر اولین گزارش کنه‌ی Bakerdania graciloides (Acari: Heterostigmata) از بالاخانواده‌ی Pygmephoroidea از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 27-28]

د

 • دوستی، ابوفاضل گزارش چهار گونه از زنبورهای خانواده‌ی Eulophidae، پارازیتوئید مگس مینوز Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae) در شیراز [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 9-10]
 • دوستی، ابوفاضل گزارش زنبور پارازیتوئید Diglyphus poppoea (Hym.: Eulophidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 25-26]

ر

 • رجبی، غلامرضا نمونه‌گیری دنباله‌ای جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae)در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 43-59]
 • رجبی، غلامرضا بررسی سطح زیان اقتصادی کرم‌های پیله‌خوار نخود در مزارع دیم استان ایلام [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 27-34]
 • رضائی احمدآبادی، علی زیست شناسی پروانه‌ی گالزای گز Parapodia sinaica (Lep.: Gelechiidae) در استان قم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 15-26]

ز

 • زیگلر، یوآخیم گزارش مگس Ectophasia leucoptera (Dip.: Tachinidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 33-34]

س

 • سری، سایه گزارش چهار گونه از سوسک‌های کک مانند (Col.: Chrysomelidae: Alticinae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 37-40]
 • سلیمان‏نژادیان، ابراهیم پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • سلیمان‏نژادیان، ابراهیم پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • سلیمان‏نژادیان، ابراهیم پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • سلیمان‏نژادیان، ابراهیم پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • سلیمان‌نژادیان، ابراهیم نمونه‌گیری دنباله‌ای جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae)در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 43-59]
 • سلیمان‌نژادیان، ابراهیم زیست‌شناسی و تغییرات جمعیت مگس گلScaeva albomaculata (Diptera: Syrphidae) روی درختان بادام در شهرکرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 93-108]
 • سنگری، سیروس مطالعه‌ی اثر تدخینی عصاره‌ی گیاه Origanum vulgare (Lamiales: Lamiaceae) در کنترل دو گونه سوسک محصولات انباری [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 29-41]

ش

 • شادپرور، عبدالاحد مقایسه‌ی استراتژی‌های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • شایسته، نورالدین بررسی تلفات اولیه و تأخیری فرمولاسیون Silico-Sec® خاک دیاتومه روی حشرات کامل Rhyzopertha dominica (Col.: Bostrichidae) و Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae) [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 61-72]
 • شامحمدی، داود گزارش گونه‌ی Tremex fuscicornis (Hym.: Siricidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 11-12]
 • شجاعی، محمود اولین گزارش جنس و گونه‌یLeptomastidea alleni (Hym.: Encyrtidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 13-14]
 • شجاعی، محمود اولین گزارش زنبور (Hym.: Torymidae) Pseudotorymus stachidis از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 17-18]
 • شیرود بخشی، معصومه گزارش کنه‌ی Euseius amissibilis (Acari: Phytoseiidae) از باغ‌های مرکبات غرب مازندران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 35-36]
 • شیشه‏بر، پرویز پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • شیشه‏بر، پرویز پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • شیشه‏بر، پرویز پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • شیشه‏بر، پرویز پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • شوشی دزفولی، احمد علی کنترل تلفیقی سرخرطومی تخمدان شبدر، Protapion trifolii (Col.: Apionidae)، و تأثیر آن روی اجزای عملکرد شبدر بذری برسیم در استان خوزستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 35-46]

ص

 • صادقی، سید ابراهیم گزارش گونه‌ی Tremex fuscicornis (Hym.: Siricidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 11-12]
 • صادقی، سید ابراهیم زیست شناسی پروانه‌ی گالزای گز Parapodia sinaica (Lep.: Gelechiidae) در استان قم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 15-26]
 • صبوری، علیرضا بررسی فون و نوسانات جمعیت کنه‌های انباری گندم در منطقه‌ی تهران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 17-28]
 • صبوری، علی‌رضا گزارش کنه‌ی Oplitis paradoxa (Acari: Mesostigmata: Oplitidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 31-32]
 • صیداوی، علیرضا مقایسه‌ی استراتژی‌های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • صراف معیری، حمیدرضا پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • صفرعلیزاده، محمد حسن اولین گزارش جنس و گونه‌ی Capsus cinctus (Hem.: Miridae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 23-24]
 • صفرعلیزاده، محمد حسن بررسی تلفات اولیه و تأخیری فرمولاسیون Silico-Sec® خاک دیاتومه روی حشرات کامل Rhyzopertha dominica (Col.: Bostrichidae) و Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae) [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 61-72]
 • صورتی، رضا اثرات بیولوژیک تغذیه‌ی لاروهای کرم ابریشم از برگ‌های توت آلوده به باقیمانده‌ی قارچ‌کش کاربندازیم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 73-83]

ض

 • ضیائی، معصومه بررسی تلفات اولیه و تأخیری فرمولاسیون Silico-Sec® خاک دیاتومه روی حشرات کامل Rhyzopertha dominica (Col.: Bostrichidae) و Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae) [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 61-72]

ط

 • طالبی، علی‌اصغر مقایسه‌ی برخی ویژگی‌های زیستی زنجرک Empoasca decipiens (Hom.: Cicadellidae) روی چهار گونه لوبیا [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 1-13]
 • طلایی حسنلویی، رضا گزارش گونه‌ی Eristalis similis (Diptera: Syrphidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 41-42]

ع

 • عاشوری، احمد پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • عاشوری، احمد بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 47-59]
 • عباسی پور، حبیب گزارش مگس‌های پارازیتوئید Compsilura concinnata وPeribaea tibialis (Dip.: Tachinidae) از روی لارو شب‌پره‌ی تک نقطه‌ای برنج از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 3-6]
 • عباسی‌پور، حبیب گزارش زنبور پارازیتوئید Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 15-16]
 • عباسی‌پور، حبیب گزارش زنبور پارازیتوئید Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 19-20]
 • عباسی‌پور، حبیب گزارش زنبور پارازیتوئید Oomyzus sokolowskii (Hym. :Eulophidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 29-30]
 • عسکری، حسن بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 47-59]
 • عطامهر، احمد گزارش یک جنس و گونه از کنه‌های خانواده‌ی Ascidae از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-2]
 • علی، بیتا گزارش گونه‌ی Tremex fuscicornis (Hym.: Siricidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 11-12]
 • علی، بیتا زیست شناسی پروانه‌ی گالزای گز Parapodia sinaica (Lep.: Gelechiidae) در استان قم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 15-26]

غ

 • غیبی، مهدی گزارش مگس Ectophasia leucoptera (Dip.: Tachinidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 33-34]
 • غباری، حامد بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 47-59]
 • غنی‌پور، مانی مقایسه‌ی استراتژی‌های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]

ف

 • فتحی‌پور، یعقوب گزارش زنبور پارازیتوئید Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 15-16]
 • فتحی‌پور، یعقوب گزارش زنبور پارازیتوئید Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 19-20]
 • فتحی‌پور، یعقوب گزارش زنبور پارازیتوئید Oomyzus sokolowskii (Hym. :Eulophidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 29-30]
 • فتحی‌پور، یعقوب مقایسه‌ی برخی ویژگی‌های زیستی زنجرک Empoasca decipiens (Hom.: Cicadellidae) روی چهار گونه لوبیا [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 1-13]
 • فرجی، فرید گزارش کنه‌ی Euseius amissibilis (Acari: Phytoseiidae) از باغ‌های مرکبات غرب مازندران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 35-36]
 • فلاح‌زاده، مجید اولین گزارش جنس و گونه‌یLeptomastidea alleni (Hym.: Encyrtidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 13-14]
 • فلاح‌زاده، مجید اولین گزارش زنبور (Hym.: Torymidae) Pseudotorymus stachidis از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 17-18]
 • فلاح‌زاده، مجید اولین گزارش جنس و گونه‌ی Capsus cinctus (Hem.: Miridae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 23-24]

ق

 • قرالی، بابک بررسی سطح زیان اقتصادی کرم‌های پیله‌خوار نخود در مزارع دیم استان ایلام [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 27-34]
 • قرائت، محمد ‏علی اولین گزارش جنس و گونه‌ی Capsus cinctus (Hem.: Miridae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 23-24]

ک

 • کاظمی، شهروز اولین گزارش کنه‌ی Bakerdania graciloides (Acari: Heterostigmata) از بالاخانواده‌ی Pygmephoroidea از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 27-28]
 • کاظمی، شهروز گزارش کنه‌ی Oplitis paradoxa (Acari: Mesostigmata: Oplitidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 31-32]
 • کمالی، کریم گزارش یک جنس و گونه از کنه‌های خانواده‌ی Ascidae از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-2]
 • کمالی، کریم فون کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در پارک جنگلی سرخه حصار، تهران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 7-8]
 • کمالی، کریم گزارش چهار گونه از زنبورهای خانواده‌ی Eulophidae، پارازیتوئید مگس مینوز Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae) در شیراز [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 9-10]
 • کمالی، کریم اولین گزارش جنس و گونه‌یLeptomastidea alleni (Hym.: Encyrtidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 13-14]
 • کمالی، کریم گزارش زنبور پارازیتوئید Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 15-16]
 • کمالی، کریم اولین گزارش زنبور (Hym.: Torymidae) Pseudotorymus stachidis از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 17-18]
 • کمالی، کریم گزارش زنبور پارازیتوئید Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 19-20]
 • کمالی، کریم گزارش زنبور پارازیتوئید Oomyzus sokolowskii (Hym. :Eulophidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 29-30]
 • کمالی، کریم گزارش مگس Ectophasia leucoptera (Dip.: Tachinidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 33-34]

گ

 • گیلاسیان، ابراهیم گزارش مگس Ectophasia leucoptera (Dip.: Tachinidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 33-34]
 • گیلاسیان، ابراهیم مطالعه‌ی مگس‌های قبیله‌ی Syrphini (Dip.: Syrphidae) در ایران [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 85-112]
 • گلدانساز، سیدحسین پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • گلدانساز، سید حسین بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 47-59]
 • گلی‌زاده، علی گزارش زنبور پارازیتوئید Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 15-16]
 • گلی‌زاده، علی گزارش زنبور پارازیتوئید Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 19-20]
 • گلی‌زاده، علی گزارش زنبور پارازیتوئید Oomyzus sokolowskii (Hym. :Eulophidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 29-30]

ل

 • لوزان، اورل گزارش زنبور پارازیتوئید Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 19-20]

م

 • محیسنی، عبدالامیر نمونه‌گیری دنباله‌ای جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae)در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 43-59]
 • محقق نیشابوری، جعفر پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • محقق نیشابوری، جعفر مقایسه‌ی نشو و نما و تولید مثل سن‌های سیاه‌رنگ و معمولی Eurygaster integriceps (Heteroptera: Scutelleridae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 109-126]
 • محمدزاده فرد، سارا گزارش زنجرک Typhlocyba (Edwardsiana) avellanae (Hem.: Cicadellidae) به عنوان آفت مزارع برنج منطقه‌ی فیروز آباد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 21-22]
 • میرحسینی، سیدضیاءالدین مقایسه‌ی استراتژی‌های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • مصدق، محمدسعید نمونه‌گیری دنباله‌ای جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae)در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 43-59]
 • معروف، عارف مطالعه‌ی اثر تدخینی عصاره‌ی گیاه Origanum vulgare (Lamiales: Lamiaceae) در کنترل دو گونه سوسک محصولات انباری [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 29-41]
 • ملیکا، جورج گزارش گونه‌ی Tremex fuscicornis (Hym.: Siricidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 11-12]

ن

 • ناصری، بهرام مقایسه‌ی برخی ویژگی‌های زیستی زنجرک Empoasca decipiens (Hom.: Cicadellidae) روی چهار گونه لوبیا [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 1-13]
 • ناصرزاده، هیوا گزارش چهار گونه از سوسک‌های کک مانند (Col.: Chrysomelidae: Alticinae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 37-40]
 • نعمتی، علیرضا زیست‌شناسی و تغییرات جمعیت مگس گلScaeva albomaculata (Diptera: Syrphidae) روی درختان بادام در شهرکرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 93-108]
 • نوربخش، سید حبیب‌الله زیست‌شناسی و تغییرات جمعیت مگس گلScaeva albomaculata (Diptera: Syrphidae) روی درختان بادام در شهرکرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 93-108]
 • نوری قنبلانی، قدیر گزارش چهار گونه از زنبورهای خانواده‌ی Eulophidae، پارازیتوئید مگس مینوز Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae) در شیراز [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 9-10]