دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، زمستان 1387 
1. گزارش جدید بیست و شش گونه کنه‎ی اریباتید (Acari: Oribatida) برای فون ایران

صفحه 1-25

محمدعلی اکرمی؛ علی‌رضا صبوری؛ کریم کمالی؛ عزیز خرازی پاکدل


13. Two new records of encyrtids as parasitoid of Sphaerolecanium prunastri (Hem.: Coccidae) in Iran

صفحه 75-78

S. Goldasteh؛ E. Rakhshani؛ F. Hasanpour؛ A. A. Talebi؛ A. Stojanovic


15. Notes on some Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Iran

صفحه 81-84

H. Ostovan؛ M. Shojaei؛ M. Fallahzadeh؛ K. Kamali