دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، اردیبهشت 1403 
اولین گزارش از هم میهنی و ناهمگونی ناقلان مالاریا در گومبه جنوبی، شمال شرقی نیجریه و پیامدهای آن بر کنترل ناقلان مالاریا

صفحه 141-151

10.61186/jesi.44.2.3

عزرا آبا؛ پوکوما میکاساله؛ آدداپو آدگون؛ کندی پولمو یوریا؛ عبدالملک بالاشویبا؛ الکایوده جیمز آدلاجا؛ آموتایو احمد یودو

اولین گزارش از هم میهنی و ناهمگونی ناقلان مالاریا در گومبه جنوبی، شمال شرقی نیجریه و پیامدهای آن بر کنترل ناقلان مالاریا


گونه جدید Aceria resedae Lotfollahi sp. nov. (Acari: Eriophyidae) از رویResedaceae در ایران

صفحه 163-169

10.61186/jesi.44.2.5

پریسا لطف الهی؛ حواد حهان دیده دوگیجان؛ سولماز عظیمی؛ کیمیا آقازاده

گونه جدید <i> Aceria resedae </i> Lotfollahi sp. nov. (Acari: Eriophyidae) از رویResedaceae در ایران


عامل کنترل بیولوژیک جدید در پاکستان، Apertochrysa smitzi (Navás, 1914) (Neuroptera: Chrysopidae)

صفحه 171-179

10.61186/jesi.44.2.6

جان محمد دهری؛ محمد اصغر حسن؛ قمر دین دهری؛ عمران خطری؛ آق مشتاق احمد؛ عزیزالله دهری

عامل کنترل بیولوژیک جدید در پاکستان، <i> Apertochrysa smitzi </i> (Navás, 1914) (Neuroptera: Chrysopidae)