نویسنده = خرازی پاکدل، عزیز
تعداد مقالات: 9
1. بررسی پتانسیل چند ماده‌ی طبیعی جامد در تولید کنیدی قارچ بیمارگر حشرات، (Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 1-15

پریسا بنا مولایی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسن عسکری؛ عزیز خرازی پاکدل


2. پارازیتیسم طبیعی زنبور Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae) پارازیتوئید تخم ساقه‌خواران نیشکر Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae) در ارقام تجاری نیشکر در خوزستان

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 99-112

ارسلان جمشیدنیا؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین اللهیاری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان


3. گزارش جدید بیست و شش گونه کنه‎ی اریباتید (Acari: Oribatida) برای فون ایران

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 1-25

محمدعلی اکرمی؛ علی‌رضا صبوری؛ کریم کمالی؛ عزیز خرازی پاکدل


4. بررسی آزمایشگاهی قدرت بیمارگری ویروس MbNPV روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae)

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 63-74

آزاده فهیمی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ رضا طلایی حسنلویی؛ محمدرضا رضاپناه؛ فیض‌ا.. ملکی


5. بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 47-59

حامد غباری؛ سید حسین گلدانساز؛ حسن عسکری؛ احمد عاشوری؛ عزیز خرازی پاکدل؛ محمد رضا بی‌همتا


6. معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی‌کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران

دوره 26، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 65-89

محمدعلی اکرمی؛ علیرضا صبوری؛ کریم کمالی؛ عزیز خرازی پاکدل


8. بررسی ویژگی‌های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 45-62

حسین مددی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ احمد عاشوری؛ جعفر محقق نیشابوری


9. گزارش هشت گونه زنبور پارازیتویید بالاخانواده‌ی Chalcidoidea از گال‌های زنبورهای Cynipidae روی بلوط

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 79-80

ابراهیم عزیزخانی؛ غلامرضا رسولیان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ سید ابراهیم صادقی؛ مجید توکلی؛ جورج ملیکا