دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، اسفند 1391 
ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae

صفحه 49-69

شهرام فرخی؛ مارتینوس اریس هویخنس؛ رسول زارع؛ پاتریک وربارشات


پارامترهای زیستی بید سیب‌زمینی، (Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae، روی غده‌ی تعدادی از ژرم‌پلاسم‌های سیب‌زمینی

صفحه 105-125

سید‌مظفر منصوری؛ قدیر نوری قنبلانی؛ سید علی‌اصغر فتحی؛ جبرائیل رزمجو؛ بهرام ناصری


اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Diadegma pusio (Hym.: Ichneumonidae از ایران

صفحه 127-128

حبیب عباسی‌پور؛ مسلم بسیج؛ محمد محمودوند؛ اشکان مسندی یزدی‌نژاد


Two new records of aphid hyperparasitoids (Hym.: Figitidae) from Iran

صفحه 137-140

J. Pujade-Villar؛ E. Rakhshani؛ A. A. Talebi؛ M. Khayrandish Koshkooei