دوره و شماره: دوره 42، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 255-265 

مقاله کامل، فارسی

وراثت مقاومت سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum به ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس

صفحه 255-264

10.52547/jesi.42.4.1

سید ابراهیم شفیعی؛ محمد قدمیاری؛ هادی مصلی نژاد

وراثت مقاومت سفیدبالک گلخانه <i>Trialeurodes vaporariorum</i> به ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس


بررسی تغییرات جمعیت مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) (Dip.: Tephritidae) در منطقه طارم سفلی

صفحه 331-344

10.52547/jesi.42.4.8

علی محمدی‌پور؛ غلامحسین قره‌خانی؛ حسین رنجبر اقدم؛ علی اکبر کیهانیان

بررسی تغییرات جمعیت مگس میوه زیتون <i>Bactrocera oleae</i> (Rossi) (Dip.: Tephritidae) در منطقه طارم سفلی