دوره و شماره: دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 89، خرداد 1401، صفحه 1-90 

مقاله کامل، انگلیسی

گزارش گونه جدید زنبور Andricus pseudocecconii sp. nov. (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini) از ایران

صفحه 1-14

10.52547/jesi.42.1.1

جورج ملیکا؛ جیمز نیکولز؛ مجید توکلی؛ سید ابراهیم صادقی؛ گراهام استون

گزارش گونه جدید زنبور <i> Andricus pseudocecconii </i> sp. nov. (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini) از ایران


الگوی تنوع ژنتیکی جمعیت های شب پره جوانه خوار بلوط Tortrix viridana در جنگل های بلوط شمال غرب ایران

صفحه 67-80

10.52547/jesi.42.1.5

حامد غباری؛ حجت الله غلامی؛ هدیه بدخشان؛ جواد ناظمی رفیع؛ هیمن صالحی؛ آرمین نماینده

الگوی تنوع ژنتیکی جمعیت های شب پره جوانه خوار بلوط <i> Tortrix viridana </i> در جنگل های بلوط شمال غرب ایران