دوره و شماره: دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-86 

مقاله کامل، فارسی

ارزیابی عملکرد زنبور تک‌جنسی Trichogramma brassicae آلوده به باکتری Wolbachia در شرایط گلخانه و مزرعه

صفحه 1-10

10.52547/jesi.43.1.1

شهرام فرخی؛ همت دادپور مغانلو؛ جلال شیرازی؛ محمدرضا عطاران

ارزیابی عملکرد زنبور تک‌جنسی <i> Trichogramma brassicae</i> آلوده به باکتری <i> Wolbachia</i> در شرایط گلخانه و مزرعه


شناسایی کنه‌های ناقل Cercopithifilaria و Hepatozoon در سگ‌های مناطق مختلف ایران

صفحه 53-61

10.52547/JESI.43.1.6

زهرا بحیرایی؛ علیرضا سازمند؛ علیرضا نوریان؛ دومنیکو اوترانتو

شناسایی کنه‌های ناقل <i> Cercopithifilaria</i> و <i> Hepatozoon</i> در سگ‌های مناطق مختلف ایران