دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، تیر 1402، صفحه 87-194 
زیست شناسی و خسارت شب پره آسیایی گردو، Garella musculana (Lepidoptera: Nolidae) ، آفت مهم گردو در کشمیر هیمالیا

صفحه 123-134

10.61186/jesi.43.2.4

سجاد احمد خان؛ عنایت الله لونه؛ صدام حسین ملیک؛ سانجای بهاتیا؛ دین مود بهات

زیست شناسی و خسارت شب پره آسیایی گردو، <i> Garella musculana </i> (Lepidoptera: Nolidae) ، آفت مهم گردو در کشمیر هیمالیا


مروری بر زنبورهای زیرخانواده Belytinae (Hymenoptera: Diapriidae) در جنگل‌های هیرکانی، به همراه گزارش جدید پنج جنس و گونه از ایران

صفحه 175-190

10.61186/jesi.43.2.8

محمد ایزدی زاده؛ علی اصغر طالبی؛ ویکتور کولیادا؛ سمیرا فراهانی؛ فرزانه کازرانی؛ علی عامری سیاهویی

مروری بر زنبورهای زیرخانواده Belytinae (Hymenoptera: Diapriidae) در جنگل‌های هیرکانی، به همراه گزارش جدید پنج جنس و گونه از ایران