موضوعات = مقاومت گیاهی
تاثیر برخی از هورمون‌های گیاهی بر متابولیت‌های ثانویه میوه زیتون و خسارت مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae)

دوره 44، شماره 1، بهمن 1402، صفحه 55-73

10.61186/jesi.44.1.5

هاله فرد مسعود؛ جبراییل رزمجو؛ بهرام ناصری؛ محمد رضا عباسی مژدهی

تاثیر برخی از هورمون‌های گیاهی بر متابولیت‌های ثانویه میوه زیتون و خسارت مگس میوه زیتون، <i> Bactrocera oleae </i> (Diptera: Tephritidae)


فراسنجه‌های زیستی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) روی گیاهان میزبان مختلف

دوره 43، شماره 3، مرداد 1402، صفحه 275-288

10.61186/jesi.43.3.7

بهرام ناصری؛ عباس رحیمی آشجردی؛ فاطمه حمزوی

فراسنجه‌های زیستی مینوز گوجه‌فرنگی <i> Tuta absoluta </i> (Lepidoptera: Gelechiidae) روی گیاهان میزبان مختلف