کلیدواژه‌ها = ایران
اولین گزارش زنبور (Hym: Braconidae) Schizoprymnus rimosusاز ایران

دوره 41، شماره 3، آذر 1400، صفحه 279-280

10.22117/jesi.2021.354857.1418

زهرا فعلی کوهی خیلی؛ جبراییل رزمجو؛ محمدرضا دماوندیان؛ انیس ابوطالبیان سورشجانی


اولین گزارش یک جنس و دو گونه از زنبورهای سوسری‌خوار (Hymenoptera: Apoidea: Ampulicidae: Dolichurinae) از ایران

دوره 40، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 111-122

10.22117/jesi.2020.128496.1347

زهرا قادری پور؛ محمد خیراندیش؛ سید مسعود مجدزاده؛ ابراهیم ابراهیمی


مرور جنس Muscina Robineau-Desvoidy (Diptera: Muscidae) در ایران

دوره 40، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 95-103

10.22117/jesi.2020.342810.1377

مهرداد پرچمی عراقی؛ ابراهیم گیلاسیان


گزارش‌های جدید از زنبورهای بذرخوار و پارازیتویید خانواده Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) از ایران

دوره 39، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 367-381

10.22117/jesi.2019.123978.1275

مهدی پارسا؛ حمید عادلی منش؛ سید ابراهیم صادقی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ ایاد السندی؛ علی محمد پور؛ مارینا زرووا؛ ویکتور فورسف


فهرست جدید گونه های پادمان (بندپایان: شش پایان) ایران

دوره 39، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 403-445

10.22117/jesi.2019.124366.1285

معصومه شایان مهر؛ الهام یوسفی لفورکی؛ مرتضی کهراریان


اولین توصیف جنس نر (Eremiothrips tamaricis (Thysanoptera: Thripidae)

دوره 39، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 479-485

10.22117/jesi.2020.128337.1346

کامبیز مینایی؛ مریم آل عصفور


کشف و توصیف جنس نر گونة (Echthromyrmex sehitlerolmez Koçak & Kemal, 2008 (Neuroptera: Myrmeleontidae از ایران

دوره 38، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 423-427

10.22117/jesi.2019.122800.1249

ابوالفضل حاجی اسمعیلیان؛ رضا وفائی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی؛ ویکتور کیروخاتسکی


گزارش جدید دو گونه زنبور خانواده (Crabronidae (Hymenoptera: Apoidea از ایران

دوره 38، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 439-441

10.22117/jesi.2018.121805.1222

مجید فلاح زاده؛ مهدی خسروآبادی؛ کریستین اشمید-ایگر؛ ابوفاضل دوستی


مطالعه فونستیک زنبورهای زیرخانواده (Braconinae (Hymenoptera: Braconidae استان کرمان، ایران

دوره 38، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 235-246

10.22117/jesi.2018.123494.1264

مهدی ایرانمنش؛ مریم چنگیزی؛ سید مسعود مجدزاده؛ کنستانتین سامارتسیف


اولین گزارش از (Camponotidea saundersi (Hemiptera, Heteroptera, Miridae برای ایران

دوره 38، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 247-251

10.22117/jesi.2018.116888.1173

سعدی محمدی؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده


گزارش یک جنس جدید از ایران (Colpoclypeus florus (Walker, 1983) (Hymenoptera: Eulophidae

دوره 38، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 253-255

10.22117/jesi.2018.116908.1174

ریحانه درسوئی؛ جواد کریمی؛ غلامحسین مروج


اولین گزارش از دم فنری Folsomia diplophthalma (Axelson) (Collembola: Isotomidae) از ایران

دوره 38، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 133-136

10.22117/jesi.2018.120178.1176

فاطمه عبدالعلی زاده؛ محمد خیراندیش؛ معصومه شایان مهر؛ ارنست سی برنارد


آلودگی باکتریایی سوسری آلمانی (Blatella germanica)در بیمارستان‌ها، غرب ایران

دوره 37، 4 (Supplementary)، اسفند 1396، صفحه 507-514

10.22117/jesi.2018.115654.1139

امیر کیهانی؛ امیر حسین ظهیرنیا؛ جلیل نجاتی؛ احسان مظفری؛ عابدین ثقفی پور؛ علیرضا امیدی اسکویی