کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 73
1. اولین گزارش یک جنس و دو گونه از زنبورهای سوسری‌خوار (Hymenoptera: Apoidea: Ampulicidae: Dolichurinae) از ایران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 111-122

10.22117/jesi.2020.128496.1347

زهرا قادری پور؛ محمد خیراندیش؛ سید مسعود مجدزاده؛ ابراهیم ابراهیمی


2. مرور جنس Muscina Robineau-Desvoidy (Diptera: Muscidae) در ایران

دوره 40، شماره 1، بهار 1399، صفحه 95-103

10.22117/jesi.2020.342810.1377

مهرداد پرچمی عراقی؛ ابراهیم گیلاسیان


3. فهرست جدید گونه های پادمان (بندپایان: شش پایان) ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 403-445

10.22117/jesi.2019.124366.1285

معصومه شایان مهر؛ الهام یوسفی لفورکی؛ مرتضی کهراریان


5. اولین توصیف جنس نر (Eremiothrips tamaricis (Thysanoptera: Thripidae)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 479-485

10.22117/jesi.2020.128337.1346

کامبیز مینایی؛ مریم آل عصفور


6. گزارش‌های جدید از زنبورهای بذرخوار و پارازیتویید خانواده Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) از ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 367-381

10.22117/jesi.2019.123978.1275

مهدی پارسا؛ حمید عادلی منش؛ سید ابراهیم صادقی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ ایاد السندی؛ علی محمد پور؛ مارینا زرووا؛ ویکتور فورسف


7. کشف و توصیف جنس نر گونة (Echthromyrmex sehitlerolmez Koçak & Kemal, 2008 (Neuroptera: Myrmeleontidae از ایران

دوره 38، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 423-427

10.22117/jesi.2019.122800.1249

ابوالفضل حاجی اسمعیلیان؛ رضا وفائی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی؛ ویکتور کیروخاتسکی


9. گزارش جدید دو گونه زنبور خانواده (Crabronidae (Hymenoptera: Apoidea از ایران

دوره 38، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 439-441

10.22117/jesi.2018.121805.1222

مجید فلاح زاده؛ مهدی خسروآبادی؛ کریستین اشمید-ایگر؛ ابوفاضل دوستی


10. گزارش یک جنس جدید از ایران (Colpoclypeus florus (Walker, 1983) (Hymenoptera: Eulophidae

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 253-255

10.22117/jesi.2018.116908.1174

ریحانه درسوئی؛ جواد کریمی؛ غلامحسین مروج


11. مطالعه فونستیک زنبورهای زیرخانواده (Braconinae (Hymenoptera: Braconidae استان کرمان، ایران

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 235-246

10.22117/jesi.2018.123494.1264

مهدی ایرانمنش؛ مریم چنگیزی؛ سید مسعود مجدزاده؛ کنستانتین سامارتسیف


12. اولین گزارش از (Camponotidea saundersi (Hemiptera, Heteroptera, Miridae برای ایران

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 247-251

10.22117/jesi.2018.116888.1173

سعدی محمدی؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده


14. اولین گزارش از دم فنری Folsomia diplophthalma (Axelson) (Collembola: Isotomidae) از ایران

دوره 38، شماره 1، بهار 1397، صفحه 133-136

10.22117/jesi.2018.120178.1176

فاطمه عبدالعلی زاده؛ محمد خیراندیش؛ معصومه شایان مهر؛ ارنست سی برنارد


16. آلودگی باکتریایی سوسری آلمانی (Blatella germanica)در بیمارستان‌ها، غرب ایران

دوره 37، 4 (Supplementary)، زمستان 1396، صفحه 507-514

10.22117/jesi.2018.115654.1139

امیر کیهانی؛ امیر حسین ظهیرنیا؛ جلیل نجاتی؛ احسان مظفری؛ عابدین ثقفی پور؛ علیرضا امیدی اسکویی


19. توصیف نر و پراکنش جدید گونه (Mylabris (Mylabris) parumpicta (Heyden, 1883) (Coleoptera: Meloidae

دوره 37، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 405-410

10.22117/jesi.2018.115409

سایه سری؛ مارکو آلبرتو بلونیا


20. اولین گزارش شتهTinocallis kahawaluokalani (Hem.: Aphididae) از ایران

دوره 37، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 369-370

10.22117/jesi.2017.114039

مولود غلام‌زاده چیتگر


21. Syzeuctus irrisorius (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae)، گزارش یک جنس و گونه‌ جدید برای فون ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 285-288

نگار بهره مند؛ محمد خیراندیش؛ عباس محمدی خرم آبادی؛ رجیو جوسیلا


24. شپشک‌های گیاهی (Hemiptera, Coccmorpha) انجیر Ficus carica در ایران

دوره 36، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 307-310

معصومه مقدم؛ حسین فقیه


25. First record of the fruit fly Urophora vera (Dip.: Tephritidae) from Iran

دوره 36، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 149-150

علیرضا پور حاجی؛ رضا فرشباف پور آباد؛ بابک قرالی؛ ناصر کاسبی؛ حسینعلی لطفعلی زاده