نمایه نویسندگان

آ

 • آوند فقیه، آرمان بررسی کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط،Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، در باغ‌های گردو [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 37-48]

ا

 • احمدی، بنفشه وضعیت زمستان‌گذرانی لاروهای دیاپوزی کرم گلوگاه انار در داخل غذا [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 19-26]
 • ایرانمنش، سعید هندسه بال در جمعیت‌های Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) در ایران و آمریکا: دلیلی برای نابرابری داده‌های مولکولی و ریخت‌سنجی [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 37-44]
 • ارجمندی، الهام First report of a genus and species of the family Dinychidae (Acari: Mesostigmata: Uropodoidea) from Iran [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 71-72]
 • افروزیان، مهدی Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • امیری، عباس Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 53-67]

ب

 • باقری، محمدرضا دوره‌های رشدی کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae با تغذیه از تخم بید غلات Sitotroga cerealella و تخم بـید آرد Ephestia kuehniella در دماهای ثابت [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 15-27]
 • بیدار، فروغ پارامترهای جدول زندگی دوجنسی شب‌پرۀ مدیترانه‌ای آرد (Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف جو و گندم [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 63-75]
 • بیدار، فروغ Digestive proteolytic activity of Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) on various sugar beet cultivars [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 69-71]
 • براری، حسن اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک‌های گیاهی ایران [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 93-96]
 • بریمانی ورندی، حسن اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک‌های گیاهی ایران [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 93-96]
 • بهرو بنمار، رویا ارزیابی مطلوبیت نسبی شش رقم سیب‌زمینی نسبت به مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 13-23]

ج

 • جعفری، شبنم نخستین گزارش ملخPolysarcus denticauda (Tettigoniidae: Phaneropterinae) از ایران و ویژگی‌های ‌بیواکوستیکی آن [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 89-91]
 • جعفرلو، محمد بررسی کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط،Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، در باغ‌های گردو [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 37-48]
 • جوسیلا، رجیو Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 53-67]

ح

 • حاجی قنبر، حمیدرضا Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 53-67]
 • حیدری لتیباری، مینو First report of three species of dark-winged fungus gnats (Diptera: Sciaridae), on Pinus mugo Turra, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 75-76]
 • حسن پور، مهدی Comprative life table parameters of the Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) on corn hybrids under laboratory conditions [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 17-27]
 • حسنی مقدم، مجید محاسبه سطح زیان اقتصادی شته یولاف-گندم ) Sitobion avenae (Hom.: Aphididae. روی گندم رقم چمران در اهواز [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 25-36]
 • حق‌شناس، علیرضا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • حمیدی، کردیه معرفی کنه‌های میان‌استیگمای (Acari: Mesostigmata) مرتبط با جوندگان در استان خراسان رضوی، ایران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 95-97]

خ

 • خنده رو، فاطمه First report of Lepinotus reticulatus and Ectopsocus vishnyakovae (Insecta: Psocoptera) from Iran [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 73-74]
 • خواجه زاده، یداله محاسبه سطح زیان اقتصادی شته یولاف-گندم ) Sitobion avenae (Hom.: Aphididae. روی گندم رقم چمران در اهواز [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 25-36]
 • خواجه علی، جهانگیر First report of Altenia mersinella (Lep.: Gelechiidae: Gelechiinae: Litini), a pest of pistachio, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 73-74]

د

 • داودی دهکردی، سوده Predation rate of Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on different densities of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • داوری، حمزه تنوع زیستی سنک‌های جنس (Orius (Hemiptera: Anthocoridae در اقلیم‌ها و فصول مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد و بررسی تأثیر بوم نظام کشاورزی روی تنوع زیستی این شکارگران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • دلوبل، آلکس Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • دماوندیان، محمدرضا اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک‌های گیاهی ایران [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 93-96]
 • دوستی، ابوفاضل فهرست دوبالان مینوز خانواده Agromyzidae (Diptera)و گزارش 11 گونه جدید از ایران [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 45-55]

ر

 • راشکی قلعه‌نو، مریم اثرات میزبان گیاهی بر حساسیت شته لوبیا چشم بلبلی، Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) به قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]
 • رجب پور، علی Evaluation of various diets and oviposition substrates for rearing Orius albidipennis Reuter [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 29-37]
 • رجب‌پور، علی تنوع زیستی سنک‌های جنس (Orius (Hemiptera: Anthocoridae در اقلیم‌ها و فصول مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد و بررسی تأثیر بوم نظام کشاورزی روی تنوع زیستی این شکارگران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • رجبی مظهر، نورعلی Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • رخشانی، احسان Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 53-67]
 • رخشانی، حمید First report of Altenia mersinella (Lep.: Gelechiidae: Gelechiinae: Litini), a pest of pistachio, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 73-74]
 • رزمجو، جبرائیل غربال‌گری انبوه ژنوتیپ‌های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه‌خوار نواری برنج،Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 49-61]
 • رزمجو، جبرائیل Digestive proteolytic activity of Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) on various sugar beet cultivars [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 69-71]
 • رشید، بابک Haplothrips zabolius sp. n., a new species from Sistan & Baluchestan province, southeast of Iran (Thysanoptera: Phlaeothripidae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 39-44]
 • رنجی، حسین فهرست دوبالان مینوز خانواده Agromyzidae (Diptera)و گزارش 11 گونه جدید از ایران [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 45-55]

ز

 • زرنگار، علی Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • زهدی، هادی بررسی کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط،Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، در باغ‌های گردو [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 37-48]

س

 • سراج، علی اصغر Evaluation of various diets and oviposition substrates for rearing Orius albidipennis Reuter [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 29-37]
 • سراج، علی‌صغر تنوع زیستی سنک‌های جنس (Orius (Hemiptera: Anthocoridae در اقلیم‌ها و فصول مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد و بررسی تأثیر بوم نظام کشاورزی روی تنوع زیستی این شکارگران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • سعید، سعید محرمی‌پور اثر حشره‌کشی فرمولاسیون نانو‌کپسول اسانس درمنه Artemisia sieberi Besser روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleruca luteolla (Müler) (Coleoptera: Chrysomelidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 39-49]
 • سمیع، محمدامین دوره‌های رشدی کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae با تغذیه از تخم بید غلات Sitotroga cerealella و تخم بـید آرد Ephestia kuehniella در دماهای ثابت [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 15-27]

ش

 • شابراری، میسره Characterization of digestive α- and β-glucosidases in the midgut of Plagiodera versicolora Laicharting (Coleoptera: Chrysomelidae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 45-51]
 • شجاعی، محمود نخستین گزارش ملخPolysarcus denticauda (Tettigoniidae: Phaneropterinae) از ایران و ویژگی‌های ‌بیواکوستیکی آن [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 89-91]
 • شرربار، هدیه مطالعه سازوکارهای مقاومت و بیان پروتئین ژنوتیپ‌های غربال‌شده از ژرم‌پلاسم مزرعه‌ای یونجه نسبت به سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll. (Col.: Curculionidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 77-89]
 • شیروانی، اصغر اثرات میزبان گیاهی بر حساسیت شته لوبیا چشم بلبلی، Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) به قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]
 • شیشه بر، پرویز زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini روی چهار رقم مختلف پرتقال [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 1-11]
 • شمس‌زاده، مهدی Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • شهیدی نوقابی، شهناز تأثیر عصاره‌های اتانولی گیاهان رزماری ،Rosmarinus officinalis L. و خرزهرهL. Nerium oleander روی مرگ‌و‌میر و شاخص‌های زیستی و تولیدمثلی شته جالیز Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 75-88]
 • شهیدی نوقابی، شهناز تأثیر گیاه توتون تراریخته، Nicotiana tabacum حاوی ژن بازدارنده فعالیت ریبوزوم جدا شده از پیاز گیاه زنبق هلندی، Iris hollandica روی پارامترهای بیولوژیکی(Myzus nicotianae (Hem.: Aphididea و (Spodoptera exigua (Lep.: Nocuidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 51-61]

ص

 • صادقی، سیدابراهیم Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • صادقی، سید ابراهیم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • صادقی نامقی، حسین First report of Lepinotus reticulatus and Ectopsocus vishnyakovae (Insecta: Psocoptera) from Iran [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 73-74]
 • صادقی نامقی، حسین First report of three species of dark-winged fungus gnats (Diptera: Sciaridae), on Pinus mugo Turra, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 75-76]
 • صحراگرد، احد Predation rate of Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on different densities of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • صفایی، نسترن Evaluation of various diets and oviposition substrates for rearing Orius albidipennis Reuter [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 29-37]
 • صلاحی اردکانی، عباس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • صلاحی اردکانی، علی Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]

ط

 • طالبی، علی‌اصغر Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 53-67]

ع

 • عابدی، علی اکبر Digestive proteolytic activity of Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) on various sugar beet cultivars [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 69-71]
 • عباسی‌پور، حبیب اثر دما و دوره نوری روی رفتار تولیدمثلی کرم ساقه‌خوار ذرت (Sesamia cretica Lederer (Lep.: Noctuidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 29-37]
 • عباس‌زاده فرد، لادن Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • عزت‌آبادی‌پور، زهره اثرات میزبان گیاهی بر حساسیت شته لوبیا چشم بلبلی، Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) به قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]
 • عسکریان‌زاده، علیرضا اثر دما و دوره نوری روی رفتار تولیدمثلی کرم ساقه‌خوار ذرت (Sesamia cretica Lederer (Lep.: Noctuidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 29-37]
 • علوی، جلیل Haplothrips zabolius sp. n., a new species from Sistan & Baluchestan province, southeast of Iran (Thysanoptera: Phlaeothripidae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 39-44]
 • عمواقلی طبری، مهرداد غربال‌گری انبوه ژنوتیپ‌های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه‌خوار نواری برنج،Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 49-61]

غ

 • غلامی قوام‌آباد، ریحانه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]

ف

 • فتحی، سیدعلی اصغر ارزیابی مطلوبیت نسبی شش رقم سیب‌زمینی نسبت به مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 13-23]
 • فتحی، سید علی‌اصغر غربال‌گری انبوه ژنوتیپ‌های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه‌خوار نواری برنج،Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 49-61]
 • فعلی کوهی‌خیلی، زهرا اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک‌های گیاهی ایران [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 93-96]
 • فکرت، لیدا First report of Lepinotus reticulatus and Ectopsocus vishnyakovae (Insecta: Psocoptera) from Iran [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 73-74]

ق

 • قاجاریه، حمید ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • قاجاریه، حمیدرضا Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • قدرتی، آیدا زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini روی چهار رقم مختلف پرتقال [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 1-11]

ک

 • کاظمی، شهروز First report of a genus and species of the family Dinychidae (Acari: Mesostigmata: Uropodoidea) from Iran [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 71-72]
 • کاظمی، شهروز معرفی کنه‌های میان‌استیگمای (Acari: Mesostigmata) مرتبط با جوندگان در استان خراسان رضوی، ایران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 95-97]
 • کاظمی، محمدحسن نخستین گزارش ملخPolysarcus denticauda (Tettigoniidae: Phaneropterinae) از ایران و ویژگی‌های ‌بیواکوستیکی آن [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 89-91]
 • کاکایی، مهدی مطالعه سازوکارهای مقاومت و بیان پروتئین ژنوتیپ‌های غربال‌شده از ژرم‌پلاسم مزرعه‌ای یونجه نسبت به سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll. (Col.: Curculionidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 77-89]
 • کچیلی، فرحان زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini روی چهار رقم مختلف پرتقال [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 1-11]
 • کریم پور، یونس اولین گزارش مگس (Calamoncosis similis (Dip.: Chloropidae از ایران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 91-92]
 • کریم‌پور، یونس زیست‌شناسی، تخصص میزبانی و توان تغذیه‌ای زنبور برگ‌خوار ترشک،Kokujewia ectrapela Konow (Hymenoptera: Argidae)، عامل بیوکنترل علف‌های هرز ترشک، Rumex spp. (Polygonaceae) [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • کریم‌پور، یونس فهرست دوبالان مینوز خانواده Agromyzidae (Diptera)و گزارش 11 گونه جدید از ایران [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 45-55]
 • کلیایی، رئوف بررسی کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط،Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، در باغ‌های گردو [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 37-48]
 • کلانتری، سیدعلی‌اصغر Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • کلدارا، روبرتو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • کورکی، زهره تأثیر عصاره‌های اتانولی گیاهان رزماری ،Rosmarinus officinalis L. و خرزهرهL. Nerium oleander روی مرگ‌و‌میر و شاخص‌های زیستی و تولیدمثلی شته جالیز Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 75-88]

گ

 • گلستانه، سیدرضا Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • گنجی، زهرا تغییرات فصلی نقطه انجماد و تحمل به سرما در لاروهای بید چغندر قندScrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) در کرج [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 63-73]

ل

 • لشکری، محمدرضا هندسه بال در جمعیت‌های Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) در ایران و آمریکا: دلیلی برای نابرابری داده‌های مولکولی و ریخت‌سنجی [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 37-44]
 • لطفعلی‌زاده، حسین نخستین گزارش ملخPolysarcus denticauda (Tettigoniidae: Phaneropterinae) از ایران و ویژگی‌های ‌بیواکوستیکی آن [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 89-91]

م

 • متقی نیا، لیلا Comprative life table parameters of the Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) on corn hybrids under laboratory conditions [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 17-27]
 • محرمی پور، سعید تغییرات فصلی نقطه انجماد و تحمل به سرما در لاروهای بید چغندر قندScrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) در کرج [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 63-73]
 • محرمی‌پور، سعید وضعیت زمستان‌گذرانی لاروهای دیاپوزی کرم گلوگاه انار در داخل غذا [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 19-26]
 • محمدپور، علی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • محمدپور، علی Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • محمدی خرم آبادی، عباس Two new records of the subfamily Xoridinae (Hym.: Ichneumonidae) from Mazandaran province, Iran [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 69-70]
 • مختاری، بتول دوره‌های رشدی کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae با تغذیه از تخم بید غلات Sitotroga cerealella و تخم بـید آرد Ephestia kuehniella در دماهای ثابت [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 15-27]
 • مختاری، عزیزا... Haplothrips zabolius sp. n., a new species from Sistan & Baluchestan province, southeast of Iran (Thysanoptera: Phlaeothripidae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 39-44]
 • مردانی طلایی، مژگان Comprative life table parameters of the Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) on corn hybrids under laboratory conditions [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 17-27]
 • میرزایی، مصطفی اولین گزارش گونه (Chrysolina oricalcia (Col.: Chrysomelidae: Chrysomelinae از ایران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 93-94]
 • مروج، غلامحسین First report of Lepinotus reticulatus and Ectopsocus vishnyakovae (Insecta: Psocoptera) from Iran [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 73-74]
 • مروج، غلامحسین معرفی کنه‌های میان‌استیگمای (Acari: Mesostigmata) مرتبط با جوندگان در استان خراسان رضوی، ایران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 95-97]
 • مروج، غلامحسین First report of three species of dark-winged fungus gnats (Diptera: Sciaridae), on Pinus mugo Turra, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 75-76]
 • مظاهری‌لقب، حجت‌اله مطالعه سازوکارهای مقاومت و بیان پروتئین ژنوتیپ‌های غربال‌شده از ژرم‌پلاسم مزرعه‌ای یونجه نسبت به سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll. (Col.: Curculionidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 77-89]
 • مفیدی نیستانک، محسن نخستین گزارش ملخPolysarcus denticauda (Tettigoniidae: Phaneropterinae) از ایران و ویژگی‌های ‌بیواکوستیکی آن [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 89-91]
 • مینایی، کامبیز Haplothrips zabolius sp. n., a new species from Sistan & Baluchestan province, southeast of Iran (Thysanoptera: Phlaeothripidae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 39-44]
 • منیری، وحیدرضا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • منیری، وحیدرضا Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • منصوری، سیدمظفر Comprative life table parameters of the Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) on corn hybrids under laboratory conditions [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 17-27]
 • مهدیان، کامران تأثیر عصاره‌های اتانولی گیاهان رزماری ،Rosmarinus officinalis L. و خرزهرهL. Nerium oleander روی مرگ‌و‌میر و شاخص‌های زیستی و تولیدمثلی شته جالیز Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 75-88]
 • مهدیان، کامران مهدیان دوره‌های رشدی کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae با تغذیه از تخم بید غلات Sitotroga cerealella و تخم بـید آرد Ephestia kuehniella در دماهای ثابت [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 15-27]
 • مهرخو، فریبا مقایسه پارامترهای دموگرافی کرم برگخوار چغندر قند Spodopteraexigua (Lepidoptera: Noctuidae) روی چهار رقم تجاری چغندر قند [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 11-18]
 • مؤمنی، علی غربال‌گری انبوه ژنوتیپ‌های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه‌خوار نواری برنج،Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 49-61]

ن

 • ناصری، بهرام ارزیابی مطلوبیت نسبی شش رقم سیب‌زمینی نسبت به مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 13-23]
 • ناصری، بهرام پارامترهای جدول زندگی دوجنسی شب‌پرۀ مدیترانه‌ای آرد (Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف جو و گندم [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 63-75]
 • ناصری، بهرام Comprative life table parameters of the Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) on corn hybrids under laboratory conditions [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 17-27]
 • ناصری، بهرام Digestive proteolytic activity of Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) on various sugar beet cultivars [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 69-71]
 • ناصری، بهرام Characterization of digestive α- and β-glucosidases in the midgut of Plagiodera versicolora Laicharting (Coleoptera: Chrysomelidae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 45-51]
 • ناصرزاده، هیوا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • نبی‌پور، علیرضا غربال‌گری انبوه ژنوتیپ‌های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه‌خوار نواری برنج،Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 49-61]
 • نظری، وازریک First report of Altenia mersinella (Lep.: Gelechiidae: Gelechiinae: Litini), a pest of pistachio, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 73-74]
 • نیکدل، مصطفی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • نیکدل، مصطفی Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • نگهبان، مریم اثر حشره‌کشی فرمولاسیون نانو‌کپسول اسانس درمنه Artemisia sieberi Besser روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleruca luteolla (Müler) (Coleoptera: Chrysomelidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 39-49]
 • نوذری، جاماسب اولین گزارش گونه (Chrysolina oricalcia (Col.: Chrysomelidae: Chrysomelinae از ایران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 93-94]
 • نورانی، لیلا معرفی کنه‌های میان‌استیگمای (Acari: Mesostigmata) مرتبط با جوندگان در استان خراسان رضوی، ایران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 95-97]
 • نوری قنبلانی، قدیر ارزیابی مطلوبیت نسبی شش رقم سیب‌زمینی نسبت به مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 13-23]
 • نوری قنبلانی، قدیر غربال‌گری انبوه ژنوتیپ‌های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه‌خوار نواری برنج،Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 49-61]
 • نوری قنبلانی، قدیر Comprative life table parameters of the Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) on corn hybrids under laboratory conditions [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 17-27]

و

 • وهابی مشهور، مریم اثر حشره‌کشی فرمولاسیون نانو‌کپسول اسانس درمنه Artemisia sieberi Besser روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleruca luteolla (Müler) (Coleoptera: Chrysomelidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 39-49]

ه

 • هاشمی خبیر، زهرا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]

ی

 • یارمند، حمید ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • یارمند، حمید Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • یعقوبی، مهدی اثر دما و دوره نوری روی رفتار تولیدمثلی کرم ساقه‌خوار ذرت (Sesamia cretica Lederer (Lep.: Noctuidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 29-37]