نویسنده = سعید، سعید محرمی‌پور
تعداد مقالات: 25
7. اثرات فرمولاسیون اسانس نانوکپسوله شده گیاه زیره سبز Cuminum cyminum روی کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (Acari: Tetranychidae)

دوره 36، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 151-162

محمد بشیری؛ سعید محرمی پور؛ مریم نگهبان؛ شعبانعلی مافی پاشاکلایی


10. وضعیت زمستان‌گذرانی لاروهای دیاپوزی کرم گلوگاه انار در داخل غذا

دوره 35، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-26

بنفشه احمدی؛ سعید محرمی‌پور


11. کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ‌ومیر و شاخص‌های فیزیولوژیکی شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae)

دوره 34، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 37-51

مهسا نصر اصفهانی؛ جلال جلالی سندی؛ سعید محرمی‌پور؛ آرش زیبایی


12. گزارش مگس پارازیتوئید( Exorista grandis ( Dip.: Tachinidae از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 137-138

یعقوب فتحی پور؛ یونس کریم پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی پور؛ هانس پیتر تشورزینگ


13. گزارش پروانه ( Chamaesphecia schizoceriformis ( Lep.: Sesiidae از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 147-148

علی اصغر طالبی؛ یونس کریم پور؛ یعقوب فتحی پور؛ سعید محرمی پور؛ ایوو توسوسکی


14. سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس گیاه مریم گلی Salvia bracteata روی چهار گونه آفت انباری

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 35-50

جهانشیر شاکرمی؛ سعید محرمی پور؛ کریم کمالی


15. گزارش مگس Chloropidae )Thaumatomyia elongatula )شکارگر شته مومی صنوبر Aphididae) Phloeomyzus Passerinii )از ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 127-128

نورعلی رجبی مظهر؛ سعید محرمی پور؛ سید ابراهیم صادقی؛ آلفیور راسپی


16. گزارش سه گونه زنبور بالا خانواده Chalcidoidea از ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 129-130

عباس ارباب؛ بابک قرالی؛ مارینا زرووا


17. مقایسه پارامترهای جمعیت پایدار شته مومی صنوبر Phloeomyzus Passerinii ) ( Hom.: Phloeomyzidae )Sign ) روی دوازده کلن صنوبر

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 83-97

سعید محرمی پور؛ نور علی رجبی مظهر؛ سید ابراهیم صادقی


18. گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید Hemiptarsenus Zilahisebess وHym.: Eulophidae ) H.wailesellae )ازایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 125-126

بابک ظهیری؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر طالبی


19. گزارش زنبور پارازیتویید (Metaphycus claviger ( Hym.: Encyrtidae از ایران

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 129-130

آزاده داودی؛ علی اصغر طالبی؛ غلامرضا رجبی؛ یعقوب فتحی پور؛ سعید محرمی پور


20. مقاومت آنتی زنوزی ارقام مختلف لوبیا به مگس مینوز (Liriomyza sativae ( Dip.: Agromyzidae در اتاقک رشد

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 59-75

بابک ظهیری؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور


21. واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma embryophagum روی دو نوع میزبان آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 41-54

یعقوب فتحی پور؛ مصطفی حقانی؛ محمد رضا عطاران؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی پور


22. تاثیر عصاره های خرزهره (Nerium oleander ) ، اسطوخدوس ( Lavandula officinalis )و آنغوزه ( Ferula assafoetida) بر شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه ی آرد ( Tribolium castaneum)

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 69-89

سعید محرمی پور؛ جواد ناظمی رفیع؛ محسن مروتی؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور


23. مقاومت آنتی زنوز در کلن های مختلف صنوبر به شته مومی صنوبر( Phloeomyzus passerinii Sign .( Hom.: Aphididae

دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 31-44

نور علی رجبی مظهر؛ سعید محرمی پور؛ سید ابراهیم صادقی


24. گزارش دو گونه مگس پارازیتویید لارو شب پره برگخوار فرفیون Simyra dentinosa ( Lep.: Noctuidae) Freyer ار ایران

دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 83-84

یونس کریم پور؛ یعقوب فتحی پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی پور