کلیدواژه‌ها = کنترل بیولوژیک
تعداد مقالات: 12
5. ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae

دوره 32، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 49-69

شهرام فرخی؛ مارتینوس اریس هویخنس؛ رسول زارع؛ پاتریک وربارشات


7. بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی قارچ Metarhizium anisopliae روی (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae و شکارگر آن (Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae

دوره 30، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 15-32

عزیز  خرازی پاکدل؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حمید رضا پوریان


8. جدول زندگی شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون،Simyra dentinosa (Lepidoptera: Noctuidae)، در شرایط طبیعی ارومیه

دوره 30، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 69-82

یعقوب فتحی‌پور؛ یونس کریم‌پور؛ علی‌اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور


10. بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی سه قارچ بیمارگر در کنترل سوسک شاخک‌بلند سارتا، Aeolesthes sarta (Col.: Cerambycidae)

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 19-34

محمد ابراهیم فرآشیانی؛ حسن عسکری؛ مژگان احتشام حسینی